X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

A- GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞBU SÖZLEŞME, İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLER İÇİN GEÇERLİDİR VE GERÇEK BİREYLER YA DA TÜZEL KİŞİLERLE INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ ARASINDA BARINDIRMA HİZMETİNİN KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ SİPARİŞ ETMEDEN ÖNCE HİZMET SÖZLEŞMESİNİ VE BU SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN KULLANIM ŞARTLARINI TAM OLARAK OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR. HİZMET KULLANIM SÖZLEŞMESİ UYMANIZ GEREKEN KURALLARI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ VEYA ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİPARİŞ İŞLEMLERİNİZİ İPTAL EDİNİZ. HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMET SİPARİŞİ VERMEYİNİZ.

1. HİZMET SAĞLAYICI ve TARAFLAR

İşbu sözleşme, INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ” olarak anılacaktır.) ile INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ tarafından sağlanan hizmetleri satın alan müşteriler (bundan sonra kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. Adres : Anadolu Cad. Adalet Mah. No:41/091 Megapol Tower Bayraklı - İZMİR, 35555 Bayraklı/İzmir

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Müşterinin INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’e ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri belirtilen hizmet ve ürünlerin satın alınması/satışı ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben, Müşteri, bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Kullanım Şartlarını da bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak okuyup anladığını ve INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in zaman zaman internet sitesinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ

İşbu sözleşme sözleşmeye ek olarak getirilecek hizmet taahhütnamesi süresince geçerlidir. Eğer sözleşmeye ek bir hizmet taahhütnamesi getirilmemiş ise sözleşme bir ödeme dönemi süresince geçerlidir, taraflardan biri, diğerine bildirmediği sürece bir ödeme dönemi kadar devam etmektedir.

4. BİLGİ

INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile, bilgi güvenliği yönetim sistemi standartları olarak kabul edilen TS ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri, TS ISO IEC 20000_1 Bilgi Teknolojileri ve Hizmet Yönetim Sistemleri, TS EN ISO 22301:2013 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri, yaklaşımlarını uygulama kararı almıştır. Bu belge bu anlamda müşterilerimize bilgi verme amacı ile hazırlanmıştır. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, dünya çapında kabul görmüş olan bu standartları uygulayarak müşterilerine daha güvenli hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu standartların başında gelen TS ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için, INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ bünyesinde bir model hazırlanmıştır.

5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

MÜŞTERİ ’nin INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’e ait veri merkezinde kullanmak üzere göndermiş olduğu sunucuların ya da INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’e ait kiralık sunucu, sanal sunucu, hosting ve diğer hizmetlerinin sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, satış fiyatı INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’e ait web sitesi üzerinden veya MÜŞTERİ’ye gönderilmiş e-posta ile belirlenen hizmettir. MÜŞTERİ, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda okuyup teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürün ve hizmetlere ait temel özellikler, vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6. HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Hizmet, MÜŞTERİ’ye ait sunucu ya da INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’e ait kiralık sunucu veya hosting hizmeti ya da katma değerli bir internet hizmeti olup, MÜŞTERİ bu sunucu ya da hizmetleri ücreti karşılığında INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’e ait veri merkezinde barındıracak ya da INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’e ait veri merkezinde INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’e ait sunuculardan hizmet alacaktır. Bu sunucu bilgisayarlar HİZMET SAĞLAYICISI’nın çalışmış olduğu erişim sağlayıcılarına ait sistem odalarında tutulmaktadır. Hizmetin kullanımına ilişkin bilgilerin tamamının MÜŞTERİ’ye teslimatı, www.internic.com.tr internet sitesinde MÜŞTERİ tarafından oluşturulan müşteri kaydında yer alan e-posta adresine gönderilir.

7. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. ' NİN SORUMLULUKLARI

INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, müşterilerinin talebi üzerine sipariş olarak iletilen hizmetleri ödemesi peşin olarak yapıldıysa sağlayacaktır. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ ödemesi peşin yapılmayan veya banka kayıtlarında iptal edilen hizmetler için hizmet sağlamak mecburiyetinde değildir. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra, müşteri siparişi detaylarında bulunan hizmete ilişkin tüm bilgileri ve şifreleri müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyandan da müşteri sorumludur. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde müşterilerinin teknik sorularını www.internic.com.tr internet sitesinden yazılı olarak alacak, yazılı olarak geri dönüş yapacaktır. Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır; işletim sistemi, müşterinin bu işletim sistemine kurmuş olduğu yazılımlar teknik desteğin kapsamı dışındadır. Müşteri SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ yapmamış ise bu konularda INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ teknik destek vermeyecektir. Müşteri, hizmet kullanım şartlarındaki teknik destek şartlarına uymak zorundadır. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, verilen hizmetin, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya müşteri hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları vb. her türlü mücbir sebepten kaynaklanan kesintilerinden sorumlu değildir. Erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in servislerinde yaşanabilecek sorunlardan INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ sorumlu değildir. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ satışa sunduğu hizmet paketlerinin içeriklerinde ve limitlemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

Bu sözleşme gereğince tarafların, sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgisi olan kişisel verileri 6698 Sayılı ve 24.03.2016 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebilir. Bu anlamda müşterinin TC kimlik numarası, adı soyadı, elektronik posta adresi, adresi; müşteri tüzel kişi ise ayrıca vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler, sözleşmenin kurulması ve ifa aşaması için gerekli bilgiler olup; sözleşmenin imzalanmasıyla müşteri, bu verilerin işlenmesini ve güvenle aktarılmasını kabul etmiştir. Ayrıca müşteri ilgili kanun gereğince, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri “üst yönetim tarafından detaylı olarak incelendikten sonra talep etme”, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. MÜŞTERİ, paylaşacağı iletişim bilgilerinin sadece resmi kurumlarca ve bir kovuşturma veya soruşturmaya esas olmak üzere istendiği takdirde paylaşılacağını kabul eder ve buna şimdiden onay vermiştir. Ayrıca INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, sair bir mahkeme kararı üzerine yer sağlayıcısı olmadığı veya içeriğe müdahale imkânının bulunmadığı hallerde mahkeme kararı gereğince “ip adresi engellenmesi” işlemini yapar. MÜŞTERİ, kendisi ile ilgisi olmasa da mahkeme kararı gereği ip adresinin engellenmesi sonucu kendisine de erişimin engellenebileceğini ve bu durumda INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder. MÜŞTERİ, kendisine INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ tarafından gönderilen yazılı teklifi kabul etmesi ile www.internic.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda müşteri kaydını oluşturarak hizmetin talebini istemelidir. MÜŞTERİ, satın almak istediği hizmetin ödemesini peşin olarak yapar. Faturalar hizmetin çeşidine göre; Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık veya Yıllık olarak yine müşterilerin talebi üzerine oluşturulur. Hizmetin kullanılmaya başlandığı gün yinelenen son ödeme günüdür. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti internic.com.tr internet sitesinde yer alan HİZMET KULLANIM ŞARTLARI’na uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiştir. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’ten almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Sistemde tanımlanmış “Ana Kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ, suç nitelikli ve ilgili kanun hükümlerince hukuka aykırı sayılan mesajlar göndermemeyi taahhüt etmiştir. Ayrıca INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal TC kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. Ayrıca taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. Müşteri’nin INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’ten hizmet satın alması, Müşteri’ye INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, Müşteri’nin INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını Müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Hizmette bulunan, eklenen, çıkartılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansların ayarlanması, yazılımların kullanımı ile ilgili çıkacak bütün sorunlar müşterilerin sorumluluğunda olup tüm belirtilen bu detaylarda oluşacak sorunlardan INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. Hizmette üçüncü şahıslar tarafından veya müşteri tarafından yayınlanan içerikten ya da bilgi ve belgenin şahıslar tarafından zarara uğratılmasından dolayı INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 iş günü içerisinde nakden ve bir kerede INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in zararını karşılamak zorundadır. MÜŞTERİ'ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki ya da uygulamalardaki bilgi ve içeriklerden INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ya da yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’e sorumluluk yüklenemez ve sorumluluğuna gidilmesi halinde INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alabilir. MÜŞTERİ, kurallara aykırı davrandığı takdirde INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabına kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydı da dahil olmak üzere alınan tüm hizmet kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9. ÜCRET, ÖDEME VE İADE

MÜŞTERİ’ye verilen teklif sonrası, MÜŞTERİ’nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödeme peşin olarak önceden yatırılmış olmalıdır. Hizmetin teslim edildiği gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme döneminin de son ödeme tarihidir. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %10 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in dava ya da icra takibi açması halinde de faiz, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri iş bu sözleşme hükmü uyarınca ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, E-Fatura mükellefidir. Kayıt olduğunuz müşteri paneli üzerinde yada mail adresinize resmi faturalar gönderilmektedir. Vergi Usul Kanununa göre satın alınan hizmete yasal fatura düzenlenebilmesi için bilgilerin doğru beyan edilmesi müşterinin yasal sorumluluğudur. Yeni kayıt olan müşterilerimizin doğrulama işlemi çağrı merkezi tarafından Telefon, E-posta ve Destek bildirimi üzerinden yapılmaktadır. Doğrulanmamış müşteriler için fatura düzenlenmemekte ve bu nedenle hizmet sağlanamamaktadır. Ayrıca doğrulanmamış müşterilerin müşteri panelleri kısıtlı durumdadır. Hizmetlerimizde iade süresi 1 gün'dür. İlk 7 gün sonrasında yapılacak iade işlemlerinde iade faturası kesilmesi veya size gönderilen E-fatura' daki iade bölümünün doldurulup tarafımıza gönderilmesi yasal zorunluluktur. MÜŞTERİ, son ödemesi geçmiş faturası için e-posta yolu ile 7 gün boyunca 3 defa ihtar edilir. Bunun dışında herhangi bir başka kanaldan MÜŞTERİ’ye edimini yerine getirmesi için ihtarda bulunulmayacak olup, Son ödeme tarihinin ertesi günün sonunda verilen hizmet askıya alınır. Askıya alınan hizmete ait veriler 10 gün boyunca tutularak, 10 gün sonra tamamen silinecektir. Ayrıca sunucu barındırma hizmeti sunulması halinde, süresi içinde ücret ödenmediği takdirde, INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in cihazları barındırma ve saklama imkanı ve yükümlülüğü olmayıp, MÜŞTERİ’ye verdiği iletişim vasıtalarıyla ulaşılamaması veya ulaşılsa dahi verilen süre içinde ödeme yapılmaması halinde 6 ay sonunda cihazın sorumluluğu INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’den çıkacak olup; cihazın imha, arıza gibi hiçbir durumundan INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in sorumlu olmayacağını MÜŞTERİ peşinen kabul eder. MÜŞTERİ, ödemesini yapmadığı hizmet nedeni ile askıya alınan veya silinen hizmete ilişkin yaşayacağı veya 3. Kişilere yaşatacağı zarar ve ziyandan hiçbir sebeple INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’i sorumlu tutamayacaktır. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, 2 farklı yöntem ile ödeme kabul etmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde sistem otomatik olarak devreye girerek hizmetinizi aktif hale getirmektedir. Havale-Eft ile yapılan ödemelerde banka tarafında yaşanan problemler nedeniyle muhasebe birimi el ile kontrol edip faturaları onaylamaktadır. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için havale-Eft ile yapılan ödemelerde müşteri panelinden ödeme bildirimi yada info@internic.com.tr mail adresine ödeme yapılan fatura numarası ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme süresi bitmeden sözleşmesini fesh etmek isterse, verilen hizmet kapsamında yapılan kampanya indirimleri tek seferde INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ tarafından tahsil edilir. MÜŞTERİ, satın alınan ürün veya hizmetlerde, ilk ödeme tarihini gün içerisinde hiçbir mazeret göstermeksizin iade talebinde bulunabilir. Ücret iadesi garantisi sadece yeni alınmış, INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ tarafından verilen ürün ve hizmetleri kapsamaktadır. Alan adı kaydı, lisans ücretleri, SSL sertifikaları ve buna benzer INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ tarafından üretilmeyen ürün ve hizmetler ücret iadesi garantisi kapsamı dışındadır. Web Hosting ve Reseller Hosting hizmetlerinde ücret iadesi kesintisiz olarak yapılırken; sunucu kiralama, barındırma, sanal sunucu hizmetleri, bulut sunucu hizmetlerinde ücret iadesi, hizmetin kullanılmayan kısmı kadarıyla yapılmaktadır. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ müşteriye ücret iadesi yapılabilmek için; kurumsal firmalardan iade faturası, bireysel kullanıcılardan iadenin talep edildiği ay içerisinde INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ tarafından kesilen faturayı talep eder. Faturaların gönderilmesi ile ilgili masraflar müşteri tarafından karşılanır. Ödemenin iadesi, satın alınan yeni ürün veya hizmetin ödemesinin yapıldığı ödeme kanalı ile geri iade edilmekte, bunun dışında farklı bir ödeme kanalından iade yapılması kesinlikle mümkün olmamaktadır. İade faturası kesmeyen firmalar için ya da INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in kesmiş olduğu faturayı geri göndermeyen bireysel müşteriler için iade yapılırken, Türkiye’deki mevcut Vergi Kanunlarına göre yapılan vergilendirmeler düşülerek ücret iadesi yapılır. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, ücret iadesi garantisini kötüye kullanan kullanıcılarına hizmet vermeme hakkını saklı tutar. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut ürün talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir.

10. VERGİLENDİRME

INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ'in www.internic.com.tr internet sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ'in sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERİ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendisine ait olacaktır.

11. FESİH

MÜŞTERİ, yeni ödeme döneminde internic.com.tr internet sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak aldığı hizmeti iptal edip herhangi bir başka bildirim yapmaksızın sözleşmeyi fesih edebilmektedir. Bunun için hizmetin son ödeme tarihinin geçmemiş olması gerekir. MÜŞTERİ, sona eren sözleşme, iptal edilen hizmet ile ilgili herhangi bir şekilde bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’in sözleşmeyi fesih etmesi, hizmeti durdurması durumunda MÜŞTERİ’ye peşin ödemiş olduğu ücretin sadece kalan kısmı iade edilecektir. MÜCBİR SEBEP Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

12. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Izmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca taraflar bu sözleşme kapsamında verdikleri adres ve email adresine yapılacak bildirimleri kabul eder; iletişim bilgilerinde olacak değişiklikleri karşı tarafa en geç 7 gün içinde bildirmeyi yüklenirler. Aksi takdirde sözleşme sırasında verilen adreslere yapılacak tebliğ yahut mail bildirimleri karşı tarafa ulaşmış sayılır.

13. YÜRÜRLÜLÜK

INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ’e ait web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, MÜŞTERİ tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

B- PAYLAŞIMLI E-TİCARET WEB BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme, Anadolu Cad. Adalet Mah. No:41/091 Megapol Tower Bayraklı - İZMİR adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Karşıyaka Vergi Dairesi’nde 465 108 9821 vergi numarası ile kayıtlı bulunan INTERNIC BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. (Bundan Sonra INTERNIC olarak anılacaktır) ile INTERNIC’e ait web sitesi www.internic.com.tr (bu “Site”) üzerinden INTERNIC ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.internic.com.tr isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ'nin INTERNIC'e ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.

3. HİZMET’İN TANIMI

INTERNIC' in MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veri tabanın INTERNIC' in sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “E-Ticaret Web Hosting” hizmetini alabilir.

MÜŞTERİ bu Hizmeti kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm INTERNIC politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

3.1. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, INTERNIC Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

3.1.2. Donanım arızaları,

3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya INTERNIC' in zaman zaman üstlendiği onarımlar,

3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın INTERNIC' in kontrolü dışındaki veya INTERNIC tarafından öngörülemeyen nedenler

3.2. MÜŞTERİ , INTERNIC' in Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

3.3. INTERNIC, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

3.4. Servis Sürekliliği Garantileri INTERNIC tüm MÜŞTERİlerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (Service Level Agreement) standart servis serviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.

3.5. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, INTERNIC Hizmetleri ile birlikte kullanmak için INTERNIC’dan veya INTERNIC' in bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafında belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin INTERNIC sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, INTERNIC ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, INTERNIC hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını INTERNIC sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde INTERNIC'e yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

3.6 Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.)

MÜŞTERİ INTERNIC tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (tümüne birden “Hizmetler”) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı INTERNIC sorumlu tutulamaz. INTERNIC bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

3.7 E-Ticaret Web Hosting hizmeti kapsamında INTERNIC, MÜŞTERİ’ye herhangi bir dış yazılım ile hosting yönetim paneli sağlama ya da sağlamama hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, SİTE üzerinden müşteri girişi yaptıktan sonra, yine SİTE üzerinden ulaşabileceği Müşteri Paneli üzerinden E-Ticaret Web Hosting hesaplarını yönetebilir.

3.8 E-Ticaret Web Hosting hizmeti kapsamında INTERNIC, MÜŞTERİ’ye E-Ticaret Web Hosting hizmetinin bulunduğu sunuculara SSH erişim yetkisi verme ya da vermeme hakkını saklı tutar.

3.9 INTERNIC, Opencart, WordPress ve WooCommerce uygulamasının versiyon değişikliklerini ve güncellemelerini (core version update) dilediği zaman yapma hakkına sahiptir.

3.10 INTERNIC, E-Ticaret Web Hosting planları ile ücretsiz olarak sağlanan SSL Sertifakısının tür ve markasını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

3.11 INTERNIC’dan satın alınan tüm E-Ticaret Web Hosting hizmetlerinde WordPress Admin sayfası üzerinde INTERNIC Yönetim Eklentisi, WooCommerce Eklentisi, Opencart için özelleştirilen Admin paneli, Temalar ve Sanal POS eklentisi kurularak teslim edilir.

3.12 INTERNIC E-Ticaret Web Hosting hizmetleri kapsamında alınan Günlük / Haftalık ve Aylık yedekleri gerekli durumda MÜŞTERİ ile paylaşmama hakkını saklı tutar.

4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ , işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, INTERNIC’ in yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, INTERNIC işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. INTERNIC' in bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ INTERNIC’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, INTERNIC' in, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. MÜŞTERİ , INTERNIC MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda INTERNIC, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve INTERNIC' in sorumluluğuna gidemez.

4.3. İÇERİK

4.3.1. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİlerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.2. MÜŞTERİ ’NİN kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, INTERNIC’yu her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple INTERNIC aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, INTERNIC' in ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile INTERNIC aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde INTERNIC' in davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından INTERNIC' in sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.3. INTERNIC, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. INTERNIC, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

4.3.4. MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece INTERNIC'e verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde INTERNIC'e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, INTERNIC' in uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

4.3.5. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin INTERNIC’den hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye INTERNIC' in Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know- how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin INTERNIC' in açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.

4.3.6. MÜŞTERİ ’nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde INTERNIC' in bilgi silme, yayını durdurma, zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, INTERNIC' in alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

4.3.7. MÜŞTERİ , iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da INTERNIC’ ya bildireceğini aksi halde INTERNIC' in uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile INTERNIC’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talep edilmesi halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, INTERNIC' in bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca INTERNIC'e hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde INTERNIC' in erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile INTERNIC' in aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, INTERNIC'e karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler INTERNIC tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme INTERNIC tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını INTERNIC’dan talep edemez veya rücu edemez.

4.3.8. MÜŞTERİ , bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.9. INTERNIC tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer INTERNIC MÜŞTERİlerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve INTERNIC' in bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.3.10. MÜŞTERİ , bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının INTERNIC tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. INTERNIC dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

MÜŞTERİ , INTERNIC' in hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı INTERNIC' in zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda INTERNIC ile mutabıktır.

4.3.11.

a. Paylaşılan E-Ticaret Web Hosting sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:

i. Topsite’lar

ii. Hotlink'ler

iii. USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri

iv. Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...)

v. Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı

vi. Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri

vii. Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma

viii. Proxy script’leri

ix. MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler

x. AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri

xi. Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları

xii. Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)

xiii. Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)

xiv. Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri

xv. Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)

xvi. Escrow hesabı/Banka Tahvilleri

xvii. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

xviii. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

xix. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını

xx. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak

xxi. Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını

xxii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

xxiii. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri

xxiv. Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı

xxv. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları

xxvi. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma

xxvii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri

xxviii. Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi

xxix. Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri

xxx. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı

xxxi. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri

xxxii. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)

xxxiii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri

xxxiv. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri

xxxv. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler

xxxvi. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler

xxxvii. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))

xxxviii. Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

xxxix. Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı

xl. Fatura Tahsilat siteleri

b. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere şunlar dahildir:

i. IRCD (irc server’ları)

ii. IRC script’leri/bot’ları

iii. Korsan Yazılım/Warez

iv. IP Tarayıcılar

v. Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları

vi. Mail Bomber’lar/spam script’leri

vii. Escrow hesabı

viii. Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

ix. Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

x. Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

xi. Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

xii. Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak

xiii. Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri

xiv. Yatırım siteleri (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM)

xv. Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri

xvi. Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik )

xvii. Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları - ihlalleri

xviii. Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri

xix. Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler

xx. Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler

xxi. Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler ( Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango) )

xxii. Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları

xxiii. İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma

xxiv. Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı

xxv. Fatura tahsilat siteleri

xxvi. Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri

xxvii. Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izin verilmemektedir. Gerekli hallerde INTERNIC SOFTWARE - TELECOM  lisans belgesini talep edebilir.

xxviii. E-Ticaret Web Hosting sunucuları için SİTE’de listelenen kara listede (black list) yer alan eklentiler (plugins). (INTERNIC, bahsi geçen listeyi dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.)

b. E-Ticaret Web Hosting hizmetinden sadece WooCommerce-WordPress, ve Opencart tabanlı web siteleri yararlanabilir. İlgili hükümün ihlal edilmesi halinde hizmetler INTERNIC tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme INTERNIC tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir.

4.3.12 . Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde INTERNIC, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil INTERNIC hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. INTERNIC sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. INTERNIC sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. INTERNIC dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

4.3.13. Talep eden her kim olursa olsun, INTERNIC' in Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili INTERNIC Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır.

Tüm INTERNIC MÜŞTERİleri, Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

4.4. Kaynak Kullanımı

MÜŞTERİ ;

4.4.1. Sistem kaynaklarının kullanım üst limiti her pakete göre farklı olarak belirlenmiştir. Bu limitler: Başlangıç paketi için 1024 MB RAM / 1 Core CPU, Girişimci paketi için 1024 MB RAM / 2 Core CPU, E-Ticaret Pro paketi için 2048 MB RAM / 2 Core CPU, Fazla kaynak kullanımına yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.

4.4.2. Sabit sürücü ve katı hal sürücülerindeki giriş / çıkış (I/O) limitleri şu şekildedir: Başlangıç paketi için 1024 KB, e-Girişimci paketi için 2048 KB, Pro Paket için 4096 KB, olarak belirlenmiştir.

4.4.3. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.

4.4.4. MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır. INTERNIC’e ait network dışından gelen MySQL isteklerine rate limit uygulanacaktır. (Anlık 128Kbit/Sec)

4.4.5. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.

4.4.6. 15 dakikadan daha sık “cron entry” çalıştıramaz.

4.4.7. Mail gönderimlerinde "ek" olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 15 MB'dır.

4.4.8. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Standart hosting paketlerinde geçerlidir. Bazı hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.)

4.4.9. Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez.

4.4.10. 3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir .

4.4.11. Paylaşımlı hostinglerde bir klasörün içinde 100.000'den fazla klasör olmamalıdır.

4.4.12. FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload'ına izin verilmez.

(.ade .adp .app .asp .bas .bat .cer .chm .cmd .com .cpl .crt .csh .der .exe .fxp .gadget .hlp .hta .inf .ins .isp .its .js .jse .ksh .lnk .mad .maf .mag .mam .maq .mar .mas .mat .mau .mav .maw .mda .mdb .mde .mdt .mdw .mdz .msc .msh .msh1 .msh2 .mshxml .msh1xml .msh2xml .msi .msp .mst .ops .pcd .pif .plg .prf .prg .pst .reg .scf .scr .sct .shb .shs .ps1 .ps1xml .ps2 .ps2xml .psc1 .psc2 .tmp .url .vb .vbe .vbs .vsmacros .vsw .ws .wsc .wsf .wsh .xnk vb. )

4.4.13. FTP upload/download için connection 256Kbit/second'dır.

4.4.14. FTP'de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 10 MB'dır.

4.4.15. E-Ticaret Web Hosting paketlerinde bir web sitesine anlık olarak bağlantı : Başlangıç paketi için 50/saniye, Girişimci paketi için 100/saniye, Pro paketi için 150/saniyedir.

4.4.16. Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.

4.4.17. IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz .

4.4.18. Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent’lere link verilebilir ama onların INTERNIC' in paylaşılan sunucularında barındıramaz ve depolayamaz.

4.4.19. Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.

4.4.20. Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.

4.4.21. Bir yerel dosya eklemek için PHP include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanılmalıdır.

4.4.22. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız .

4.4.23. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

4.5. Bant Genişliği Kullanımı

Prensip itibarı ile MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği paket özelliklerinde sınırlandırılmıştır. Ancak bu durum MÜŞTERİ’nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda INTERNIC gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.

4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik

INTERNIC, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur:

i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek

ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak

iii. INTERNIC sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak

iv. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

INTERNIC paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve INTERNIC' in MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. INTERNIC, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, INTERNIC' in inisiyatifinde, INTERNIC' in Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda INTERNIC kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

5. ÜCRET VE ÖDEME

5.1. MÜŞTERİ , INTERNIC Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile MÜŞTERİ’nin Aylık veya Peşin ödeme seçimi doğrultusun da tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak fatura oluşturulur müşteri (yedi) 7 gün içerisinde faturasını ödeyerek hizmet yenilemesini otomatik sağlar ödemesi yapılmayan hizmetler Son ödeme tarihinin ertesi günü otomatik olarak kapatılır.

5.2 . INTERNIC, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan INTERNIC'e ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu INTERNIC hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

5.3. E-Ticaret ve Hosting hizmeti için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ve Son ödeme tarihi mütakiben ertesi günü  ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır.

Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun INTERNIC'e ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile INTERNIC' in sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin INTERNIC'e yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

5.4. ÜCRET İADESİ INTERNIC’den E-Ticaret Paketleri dahilinde sunulan Ücretsiz Temalar ve E-Ticaret Hosting altyapısı için ödenen ücretler geri iade edilmez. MÜŞTERİ Satın almadan önce Site demosu, Admin Demosunu inceler bu doğrultuda zorlama olmadan ödeme yapmaktadır. Müşteri dilerse yeni dönem faturalandırılma işlemi yapıldığın da ödeme yapmayarak veya hizmet iptali bildirimi göndererek kiraladığı hizmeti iptal edebilir. İptal talebi göndermediği ve ödemesini gerçekleştirmediği hizmet 1 ay sonrasında otomatik sistemden silinir.

 • Yazılım Ürünlerinde İptal/İade ve Cayma Hakkı;

  Tüketici hakları kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Madde'nin (ğ) bendinde (Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm) "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler." belirtildiği üzere Müşteri, söz konusu yazılım ürününü satın alma işlemi sağladıktan sonra iptal/iade veya cayma hakkı kullanamaz. İptal/iade ve cayma işlemi yapılabilmesi için, yazılım üzerinde giderilemeyen bir mağduriyet olması esastır. Yazılımda olmayan herhangi bir özellik/nitelik veya ürünün üzerinde uzmanlık gerektiren düzenlemelerin, konusunda uzman olmayan kişilerce yapılamaması durumu, sorun ve kusurmuş gibi gösterilemez. Müşteri satın alma yapmadan önce, yazılımın kendisi için uygun olup olmadığını baştan uca incelemek ve gerektiği taktirde bilgi istemek ile yükümlüdür. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.
 • Yazılım Ürünlerinde Lisans Değiştirme;

  Yazılım ürünleri, müşterinin satın alma esnasında bizzat kendisinin beyan ettiği alan adına(domain adresi) lisanslanmaktadır. Müşteri, daha sonra sahip olduğu lisansın alan adını(domain adresini) bir defaya mahsus olmak kaydı ile ücretsiz olarak istediği zaman değiştirebilir. Bir defa değişim işlemi yaptıktan sonra tekrar lisans alan adını(domain adresini) değiştiremez. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.
 • Yazılım Ürünlerinde Lisans Devir/Transfer;

  Müşteri, sahip olduğu yazılım lisansını istediği bir Codesta müşterisine devir/transfer etme hakkına sahiptir. Devir/transfer işleminden sonra, lisansı devir alan yeni müşterinin bir defaya mahsus olmak kaydı ile lisans alan adını(domain adresini) değiştirme hakkı mahfuzdur.
 • Kiralanan Yazılım Ürünleri;

  Aylık veya bir aydan fazla olacak şekilde dönemsel olarak kiralanan yazılım ürünlerinde, herhangi bir lisans bilgisi değişimi, lisans transferi/devri yapılamaz. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

Aşağıda belirtilen ürün/hizmetler ile ilgili firmamızdan kaynaklı herhangi bir sorun veya mağduriyet olmaması koşulu ile müşterinin cayma, iptal, değiştirme ve ücret iadesi isteme hakkı yoktur.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler iptal edilemez ve müşteri bu tür sözleşmelerde iade talep edemez. Bu kapsamdaki ürünler şu şekildedir.

 • Alan adları (kayıt ve yenileme)
 • Tüm üçüncü parti lisanslar
 • SSL ve güvenlik ürünleri
 • Sunucu ürünleri (özel iade koşullarına tabidir)
 • E-Ticaret Sitesi 
 • Web Tasarım
 • Destek Ücretleri
 • Tasarım Ücretleri
 • Hosting' e bağlı Ek disk ve Trafik bedelleri

Ücret iadesi kapsamında ücret iadesi talep edilen ürün ve servislerde, müşterilere kampanya kapsamına hediye olarak sağlanan ve anında ifa edilen hizmet ve ürünlerin bedeli iade edilmez. 
Ücretsiz verilen hizmetlerin iade talebi doğrultusunda tahsilatı yapılır.

Müşteriler para iadelerini ödeme metoduna geri ödeme olarak ya da sanal karta bakiye yüklenerek alabilirler. İstenmesi durumunda Hesaplarına kredi olarak yüklenmektedir.

 

6. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ, AYKIRILIK ve FESHİ

6.1. INTERNIC istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, INTERNIC Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, INTERNIC’ nun Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.2. MÜŞTERİ ’nin bu sözleşmede veya tüm INTERNIC politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, INTERNIC, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

6.3. MÜŞTERİ ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, INTERNIC sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.4. MÜŞTERİ Sözleşmeyi, alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda Sözleşmeyi sonlandırabilir.Ödenmemiş faturaları ödemek zorunda kalmadan hizmetlerini fes edebilir.

6.5. MÜŞTERİ Sözleşmeyi, alınan Hizmetin kendi websitesin de internic ibareli site altında bulunan footer logosu haricinde bir içerik bulunduramaz bulundurması durumunda hakkında yasal işlem başlatılacağını kabul ve beyan eder. ( INTERNIC iletişim numaraları, Etbis kayıt linkleri internic.com.tr ile ilgili hiç bir içerik barındıramaz.)

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

8.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

9. SON HÜKÜM

İş bu sözleşme bununla birlikte A ve B ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak MÜŞTERİ, www.internic.com.tr adresine Kayıt olarak ve hizmet satın alması halinde tüm sözleşmeyi onaylamış sayılmaktadır. INTERNIC gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Top