Taşıma Kullanım Şartları

Sunucu kullanımına ilişkin hizmet şartlarımız aşağıda sunulmuştur.

Sunucu Kullanım Şartları

1. HİZMET SAĞLAYICI ve TARAFLAR

İşbu sözleşme, İNTERNİC BİLİŞİM Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “İNTERNİC BİLİŞİM” olarak anılacaktır.) ile İNTERNİC BİLİŞİM tarafından sağlanan hizmetleri satın alan müşteriler (bundan sonra kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. Adres : Mansuroğlu Mah. 286/1 Sokak No. 13 MODDA BAYRAKLI Kat:7 Ofis No:85 Bayraklı - İZMİR

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu İNTERNİC BİLİŞİM müşterileri tarafından yeni sipariş verilen hizmetlerde sağanan taşıma hizmetinin kullanım şartlarını belirler.

3. BİLGİ

İNTERNİC BİLİŞİM, hizmet kalitesini yükseltmek amacı ile, bilgi güvenliği yönetim sistemi standartları olarak kabul edilen TS ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri, TS ISO IEC 20000_1 Bilgi Teknolojileri ve Hizmet Yönetim Sistemleri, TS EN ISO 22301:2013 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri, yaklaşımlarını uygulama kararı almıştır. Bu belge bu anlamda müşterilerimize bilgi verme amacı ile hazırlanmıştır. İNTERNİC BİLİŞİM, dünya çapında kabul görmüş olan bu standartları uygulayarak müşterilerine daha güvenli hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu standartların başında gelen TS ISO IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için, İNTERNİC BİLİŞİM bünyesinde bir model hazırlanmıştır.

4. İNTERNİC BİLİŞİMİN SORUMLULUKLARI

İNTERNİC BİLİŞİM, müşterinin farklı lokasyonda kullandığı internet site/sitelerini panel gözetmeksizin cPanel kontrol paneli ile sunduğu hizmetlerine taşınmasını taahhüt eder. İNTERNİC BİLİŞİM, windows altyapısı kullanan internet sitelerine destek sağlamadığından bu alt yapıyı kullanan (Asp - Aspx) internet sitelerinin taşıma işlemleri, taşıma hizmeti kapsamı dışındadır. Taşıma hizmeti 10 adet web sitesine kadar ücretsiz olarak yapılmaktadır. 10 adet üzerindeki site/sitelerin taşıma işlemi İNTERNİC BİLİŞİM 'in belirlemiş olduğu fiyat politikası ile ücretli yapılmaktadır. Taşıma işlemleri, İNTERNİC BİLİŞİM ’in belirleyeceği randevu sistemine göre ödeme sonrası ve müşteri onayı ile başlayacaktır. Taşıma süresi için kesin bir zaman aralığı belirtilmemektedir. Bu durum taşınacak verinin adeti-boyutu ve karşı sunucunun hız durumuna göre değişkenlik göstermektedir. İNTERNİC BİLİŞİM, taşıma işlemi esnasında karşı taraf ile ilgili oluşabilecek veri kayıplarından sorumlu tutulamaz. İNTERNİC BİLİŞİM, mevcut site/sitelerin bulunduğu veri merkezi / firma yada şahıslarla iletişimde bulunamaz. Ancak veri sahibinin teknik işlemlerden anlamadığı durumlarda müşterinin teknik işlerini takip eden personelden bilgi alabilir. Taşıma işlemi FTP üzerindeki dosyaları ve bu dosyalara bağlı veri tabanlarını kapsar. Hizmet içerisinde çalışan e-postaları kapsamamaktadır. (E-postalar sunucu içerisinde farklı servis ve algoritmalarda tutulmaktadır bu nedenle taşıma kapsamı içerisinde değildir.) Taşıma işlemi sonrasında oluşabilecek yazılımsal hataların giderilmesi müşteri sorumluluğundadır. İNTERNİC BİLİŞİM destek ekibi, destek prosedürü kapsamında sunucu kaynaklı hataların giderilebilmesi için destek verir. İNTERNİC BİLİŞİM taşıma işlemi öncesinde ve sonrasında taşınacak site / sitelerin işlem aksiyonlarını müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Taşıma işlem akışı sadece İNTERNİC BİLİŞİM teknik destek paneli üzerinden gerçekleştirilmekte olup müşterilere anlık bilgiler de yine bu panel üzerinden sağlanmaktadır. Taşıma işlemleri İNTERNİC BİLİŞİM dışındaki firma ya da veri merkezleri üzerindeki veriler için yapılacaktır. İNTERNİC BİLİŞİM sunucularında çalışan web siteleri için taşıma işlemleri yapılmayacaktır.

5. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

Müşteri, taşıması yapılacak hizmetin (FTP, Kontrol Panel ve Veri Tabanı v.b sunucu erişim) bilgilerini vermekle yükümlüdür. Taşıma esnasında oluşabilecek karşı taraf ile ilgili her türlü problemlerde destek alma ve iletişim kurma işlemleri müşteri tarafına aittir. Müşteri, taşıma işlemi sonrası taşınan bütün verileri / internet sitelerini kontrol etmekle yükümlü olup taşıma işlemi yapan İNTERNİC BİLİŞİM teknik destek personeline bilgi vermelidir. Müşteri, taşınan site / sitelerin taşıma sonrası çalışabilmesi için isim sunucularını yönlendirmelidir. Bu işlem İNTERNİC BİLİŞİM dışında farklı bir lokasyonda ki firmada gerçekleştiğinden İNTERNİC BİLİŞİM tarafında yapılmamaktadır. Taşıma işlemi esnasında karşı sunucunun erişilemez olması, bilgilerinin yanlış olması ve isim sunucuların yönlendirilmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için müşterilerin aktif olması önerilir. Taşıma hizmeti satın alan müşteri, Taşıma Hizmet Talep Formunu doldurup İNTERNİC BİLİŞİM teknik destek personeline bildirmekle yükümlüdür.